Meny Stäng

KAVELBROSÅGEN

Detta är varor som normalt lagerförs
är det något som inte finns med i listorna eller vid större kvantiteter ring för prisuppgift.
Råplan & spontat virke är framtaget ur klassat och utvalt virke
därav högsta kvalitet.

VIRKE

22*50 ohyvlad läkt 1*2"
22*70 råplan bräda 1*3"
22*95 råplan bräda 1*4"
22*120 råplan bräda 1*5"
22*145 råplan bräda 1*6"
22*170 råplan bräda 1*7"
22*195 råplan bräda 1*8"
22*45 planhyvlad väggribb
28*70 planhyvlad glespanel
45*45 planhyvlad o/s regel 2*2"
45*70 planhyvlad o/s regel 2*3"
45*95 planhyvlad regel 2*4"
45*120 planhyvlad regel 2*5"
45*145 planhyvlad planka 2*6"
45*170 planhyvlad k18 planka 2*7"
45*195 planhyvlad k18 planka 2*8"
45*220 planhyvlad k18 planka 2*9"
45*45 Trekantslist
22*120 råspont svall virke 5"
16*95 råspont svall virke 4"
13*70 spontat inv panel 3"
13*95 spontat inv panel 4"
13*120 spontat inv panel 5"
22*95 spontat utv panel 4"
22*120 spontat utv panel 5"
22*145 spontat utv panel 6"