Karta

Från
Kalmar
Söderifrån
E22 söderut tag avfart Tvärskog Påryd.
Kör mot Tvärskog 8km
I Tvärskog tag avfart Byggvaror 3 vänster, följ skyltning Kavelbrosågen 3km, FRAMME
E22 norrut Avfart Tvärskog Påryd 1,2 mil innan Kalmar
Kör mot Tvärskog 8km
I Tvärskog tag avfart Byggvaror 3 vänster, följ skyltning Kavelbrosågen 3km, FRAMME